Kategoria: Powiat lubaczowski

Powiat lubaczowski

Indywidualizacjia procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Mieście i Gminie Oleszyce

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-020/10-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat lubaczowski Gmina: Oleszyce Wartość ogółem: 163970,1…Continue readingIndywidualizacjia procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Mieście i Gminie Oleszyce

Powiat lubaczowski

Indywidualne nauczanie szansą na rozwój dzieci w klasach I-III w szkołach podstawowych w Gminie Narol

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-211/11-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat lubaczowski Gmina: Narol Wartość ogółem: 161612,2…Continue readingIndywidualne nauczanie szansą na rozwój dzieci w klasach I-III w szkołach podstawowych w Gminie Narol

Powiat lubaczowski

Równe szanse, równe możliwości. Program Rozwojowy S.P. w Baszni Dolnej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-049/13-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat lubaczowski Gmina: Lubaczów Wartość ogółem: 197421,05…Continue readingRówne szanse, równe możliwości. Program Rozwojowy S.P. w Baszni Dolnej

Powiat lubaczowski

Podwyższanie jakości edukacji i wyrównywanie szans dzieci z przedszkoli w Lubaczowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-063/08-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01 Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat lubaczowski Gmina: Lubaczów – miasto Wartość…Continue readingPodwyższanie jakości edukacji i wyrównywanie szans dzieci z przedszkoli w Lubaczowie

Powiat lubaczowski

Utworzenie 2 punktów przedszkolnych dla dzieci wiejskich w miejscowościach Werchrata i Horyniec Zdrój.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-260/08-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01 Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat lubaczowski Gmina: Horyniec-Zdrój Wartość ogółem: 99855,99…Continue readingUtworzenie 2 punktów przedszkolnych dla dzieci wiejskich w miejscowościach Werchrata i Horyniec Zdrój.

Powiat lubaczowski

Wyrównywanie szans edukacyjnych najmłodszych mieszkańców Gminy Lubaczów poprzez utworzenie punktu przedszkolnego w Krowicy Samej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-008/13-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01 Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat lubaczowski Gmina: Lubaczów Wartość ogółem: 183800…Continue readingWyrównywanie szans edukacyjnych najmłodszych mieszkańców Gminy Lubaczów poprzez utworzenie punktu przedszkolnego w Krowicy Samej

Powiat lubaczowski

Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Lubaczów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-173/11-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat lubaczowski Gmina: Lubaczów Wartość ogółem: 124587,5…Continue readingIndywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Lubaczów

Powiat lubaczowski

Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Społecznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-017/12-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat lubaczowski Gmina: Lubaczów Wartość ogółem: 25525…Continue readingIndywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Społecznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu

Powiat lubaczowski

Utworzenie Ośrodków Przedszkolnych w Gminie Cieszanów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-012/08-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01 Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat lubaczowski Gmina: Cieszanów Wartość ogółem: 99812…Continue readingUtworzenie Ośrodków Przedszkolnych w Gminie Cieszanów

Powiat lubaczowski

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Wielkie Oczy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-007/12-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat lubaczowski Gmina: Wielkie Oczy Wartość ogółem:…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Wielkie Oczy