Kategoria: Powiat m. Białystok

Powiat m. Białystok

Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej Sióstr Misjonarek w Białymstoku

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-933/13-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat m. Białystok Gmina: M. Białystok Wartość…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej Sióstr Misjonarek w Białymstoku