Kategoria: Powiat m. Częstochowa

Powiat m. Częstochowa

Zdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-231/10-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Gmina: M. Częstochowa Wartość…Continue readingZdobywać szczyty, pogłębiając wiedzę i niwelując braki w drodze do kariery życiowej