Kategoria: Powiat m. Gdańsk

Powiat m. Gdańsk

Każdy jest ważny – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w szkołach Gdańskiej Fundacji Oświatowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-321/11-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Gdańsk Gmina: M. Gdańsk Wartość…Continue readingKażdy jest ważny – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w szkołach Gdańskiej Fundacji Oświatowej

Powiat m. Gdańsk

GOTOWI NA SUKCES – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III w I Społecznej Szkole Podstawowej STO.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-313/11-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Gdańsk Gmina: M. Gdańsk Wartość…Continue readingGOTOWI NA SUKCES – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III w I Społecznej Szkole Podstawowej STO.

Powiat m. Gdańsk

RAZEM – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III Niepublicznej Szkoły Podstawowej SOKRATES w Gdańsku

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-312/11-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Gdańsk Gmina: M. Gdańsk Wartość…Continue readingRAZEM – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III Niepublicznej Szkoły Podstawowej SOKRATES w Gdańsku