Kategoria: Powiat m. Jelenia Góra

Powiat m. Jelenia Góra

I TY MOŻESZ „PRZENOSIĆ GÓRY”! – warsztaty przyrodniczo-historyczne dla uczniów o szczególnych zainteresowanych regionem dolnośląskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-002/08-04 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat m. Jelenia Góra Gmina: M. Jelenia…Continue readingI TY MOŻESZ „PRZENOSIĆ GÓRY”! – warsztaty przyrodniczo-historyczne dla uczniów o szczególnych zainteresowanych regionem dolnośląskim

Powiat m. Jelenia Góra

Punkt Interwencji Kryzysowej „POMOCNA DŁOŃ”-pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla młodzieży w wieku dorastania

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-386/08-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat m. Jelenia Góra Gmina: M. Jelenia…Continue readingPunkt Interwencji Kryzysowej „POMOCNA DŁOŃ”-pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla młodzieży w wieku dorastania

Powiat m. Jelenia Góra

Wiedza na talerzu – warsztaty dydaktyczno wyrównawcze z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych oraz humanistycznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-387/08-03 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat m. Jelenia Góra Gmina: M. Jelenia…Continue readingWiedza na talerzu – warsztaty dydaktyczno wyrównawcze z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych oraz humanistycznych