Kategoria: Powiat m. Kielce

Powiat m. Kielce

Kapitał Kariery – Kluczowe kompetencje kluczem do lepszej przyszłości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-26-204/09-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Gmina: M. Kielce Wartość…Continue readingKapitał Kariery – Kluczowe kompetencje kluczem do lepszej przyszłości

Powiat m. Kielce

„Akademia Kreatywności” – twórcze dziecko, aktywni rodzice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-069/12-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01 Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Gmina: M. Kielce Wartość…Continue reading„Akademia Kreatywności” – twórcze dziecko, aktywni rodzice

Powiat m. Kielce

PROJEKT RÓWNYCH SZANS. Rozwijanie kompetencji kluczowych, wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych i wspieranie rozwoju osobowościowego uczniów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-26-100/08-03 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Gmina: M. Kielce Wartość…Continue readingPROJEKT RÓWNYCH SZANS. Rozwijanie kompetencji kluczowych, wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych i wspieranie rozwoju osobowościowego uczniów

Powiat m. Kielce

Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-26-303/10-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Gmina: M. Kielce Wartość…Continue readingIndywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce

Powiat m. Kielce

Utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych w Prywatnym Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kielcach.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-065/09-03 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01 Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Gmina: M. Kielce Wartość…Continue readingUtworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych w Prywatnym Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Kielcach.

Powiat m. Kielce

„Wszystko MOgę” – profilaktyczno-edukacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży z sieci Świetlic Caritas Diecezji Kieleckiej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-26-058/08-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat m. Kielce Gmina: M. Kielce Wartość…Continue reading„Wszystko MOgę” – profilaktyczno-edukacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży z sieci Świetlic Caritas Diecezji Kieleckiej