Kategoria: Powiat m. Koszalin

Powiat m. Koszalin

Nauka dla przyszłości. Większe kompetencje informatyczne – szansą na sukces edukacyjny i osobisty gimnazjalistów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-32-015/08-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Koszalin Gmina: M. Koszalin Wartość…Continue readingNauka dla przyszłości. Większe kompetencje informatyczne – szansą na sukces edukacyjny i osobisty gimnazjalistów

Powiat m. Koszalin

Program poprawy osiagnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Koszalinie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-32-157/09-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Koszalin Gmina: M. Koszalin Wartość…Continue readingProgram poprawy osiagnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Koszalinie

Powiat m. Koszalin

Koszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-32-123/11-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Koszalin Gmina: M. Koszalin Wartość…Continue readingKoszaliński program indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych

Powiat m. Koszalin

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów LO Computer College w Koszalinie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-32-242/12-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Koszalin Gmina: M. Koszalin Wartość…Continue readingWyrównywanie szans edukacyjnych uczniów LO Computer College w Koszalinie

Powiat m. Koszalin

Kompetencje i kreatywność = Rozwój edukacyjny uczniów Gimnazjum nr 7 w Koszalinie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-32-032/12-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Koszalin Gmina: M. Koszalin Wartość…Continue readingKompetencje i kreatywność = Rozwój edukacyjny uczniów Gimnazjum nr 7 w Koszalinie