Kategoria: Powiat m. Łódź

Powiat m. Łódź

Wsparcie procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III w szkole podstawowej ABiS w Łodzi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-10-017/12-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Łódź Gmina: M. Łódź Wartość…Continue readingWsparcie procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III w szkole podstawowej ABiS w Łodzi