Kategoria: Powiat m. Mysłowice

Powiat m. Mysłowice

G2 liderem jakościowych zmian w mysłowickim systemie edukacji – Program rozwojowy na lata 2013-15

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-085/13-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Mysłowice Gmina: M. Mysłowice Wartość…Continue readingG2 liderem jakościowych zmian w mysłowickim systemie edukacji – Program rozwojowy na lata 2013-15

Powiat m. Mysłowice

W świecie multimediów – poznajemy i opisujemy zjawiska współczesnej kultury

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-262/10-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Mysłowice Gmina: M. Mysłowice Wartość…Continue readingW świecie multimediów – poznajemy i opisujemy zjawiska współczesnej kultury

Powiat m. Mysłowice

Realizacja programów rozwojowych wybranych placówek Miasta Mysłowice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-061/09-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Mysłowice Gmina: M. Mysłowice Wartość…Continue readingRealizacja programów rozwojowych wybranych placówek Miasta Mysłowice