Kategoria: Powiat m. Nowy Sącz

Powiat m. Nowy Sącz

Indywidualizacja nauczania w klasach I-III Katolickiej Szkole Podstawowej w Nowym Sączu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-12-109/11-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Nowy Sącz Gmina: M. Nowy…Continue readingIndywidualizacja nauczania w klasach I-III Katolickiej Szkole Podstawowej w Nowym Sączu

Powiat m. Nowy Sącz

Indywidualizacja nauczania – wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-12-019/11-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Nowy Sącz Gmina: M. Nowy…Continue readingIndywidualizacja nauczania – wsparciem nowosądeckich szkół podstawowych