Kategoria: Powiat m. Ostrołęka

Powiat m. Ostrołęka

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowaniauczniów klas I-III

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-181/13-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. Ostrołęka Gmina: M. Ostrołęka Wartość…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowaniauczniów klas I-III

Powiat m. Ostrołęka

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-325/11-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. Ostrołęka Gmina: M. Ostrołęka Wartość…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III