Kategoria: Powiat m. Poznań

Powiat m. Poznań

„Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Społecznej Szkole Podstawowej Nr 3 Dębinka prowadzonej przez Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe w Poznaniu”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-30-276/10-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość…Continue reading„Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Społecznej Szkole Podstawowej Nr 3 Dębinka prowadzonej przez Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe w Poznaniu”

Powiat m. Poznań

Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Społecznej Szkole Podstawowej Nr 3 Dębinka prowadzonej przez Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe w Poznaniu.Edycja 2

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-30-218/12-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość…Continue readingIndywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Społecznej Szkole Podstawowej Nr 3 Dębinka prowadzonej przez Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe w Poznaniu.Edycja 2

Powiat m. Poznań

Mówię, liczę, doświadczam – fundamentem edukacyjnego sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-30-008/10-04 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość…Continue readingMówię, liczę, doświadczam – fundamentem edukacyjnego sukcesu

Powiat m. Poznań

PROGRAM-Bell – Język angielski dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – II Edycja

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-30-035/09-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość…Continue readingPROGRAM-Bell – Język angielski dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – II Edycja

Powiat m. Poznań

Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-30-188/12-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań

Powiat m. Poznań

Otwarcie drogi do edukacji uczniom ze sprzężoną niepełnosprawnością w klasach I-III poprzez wykorzystanie wysokiej technologii (Assistive Technology AT) w procesie indywidualizacji nauczania.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-30-201/12-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość…Continue readingOtwarcie drogi do edukacji uczniom ze sprzężoną niepełnosprawnością w klasach I-III poprzez wykorzystanie wysokiej technologii (Assistive Technology AT) w procesie indywidualizacji nauczania.

Powiat m. Poznań

Język rosyjski w połączeniu z językiem angielskim dodatkowym atutem młodego pokolenia w karierze edukacyjnej i zawodowej – źródłem nowych możliwości poznawczych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-30-097/08-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość…Continue readingJęzyk rosyjski w połączeniu z językiem angielskim dodatkowym atutem młodego pokolenia w karierze edukacyjnej i zawodowej – źródłem nowych możliwości poznawczych