Kategoria: Powiat m. Radom

Powiat m. Radom

Lepsza edukacja najlepszą inwestycją- zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich podstawówek w latach 2011-2013

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-019/11-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. Radom Gmina: M. Radom Wartość…Continue readingLepsza edukacja najlepszą inwestycją- zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich podstawówek w latach 2011-2013

Powiat m. Radom

Krok w lepsze jutro – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich gimnazjów w latach 2011-2013

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-022/11-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. Radom Gmina: M. Radom Wartość…Continue readingKrok w lepsze jutro – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich gimnazjów w latach 2011-2013

Powiat m. Radom

Wiedza szansą na lepszy start – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich liceów ogólnokształcących w latach 2009 -2012

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-171/08-03 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. Radom Gmina: M. Radom Wartość…Continue readingWiedza szansą na lepszy start – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich liceów ogólnokształcących w latach 2009 -2012

Powiat m. Radom

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III radomskich szkół podstawowych – II edycja

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-313/13-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. Radom Gmina: M. Radom Wartość…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III radomskich szkół podstawowych – II edycja

Powiat m. Radom

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III radomskich szkół podstawowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-265/11-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. Radom Gmina: M. Radom Wartość…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III radomskich szkół podstawowych

Powiat m. Radom

Wiedza to podstawa -zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich podstawówek w latach 2009 -2012

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-170/08-04 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. Radom Gmina: M. Radom Wartość…Continue readingWiedza to podstawa -zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich podstawówek w latach 2009 -2012