Kategoria: Powiat m. Słupsk

Powiat m. Słupsk

Dziecko najlepsza inwestycja-indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-230/11-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Słupsk Gmina: M. Słupsk Wartość…Continue readingDziecko najlepsza inwestycja-indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3

Powiat m. Słupsk

Nie tylko dla orłów – zajęcia dla uczniów mających problemy z nauką i uzdolnionych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-038/09-03 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Słupsk Gmina: M. Słupsk Wartość…Continue readingNie tylko dla orłów – zajęcia dla uczniów mających problemy z nauką i uzdolnionych