Kategoria: Powiat m. Suwałki

Powiat m. Suwałki

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych – Miasto Suwałki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-478/10-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat m. Suwałki Gmina: M. Suwałki Wartość…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych – Miasto Suwałki

Powiat m. Suwałki

Otwarta szkoła – zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-132/09-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat m. Suwałki Gmina: M. Suwałki Wartość…Continue readingOtwarta szkoła – zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach