Kategoria: Powiat m. Szczecin

Powiat m. Szczecin

Przygotowanie do egzaminu maturalnego „Matura przepustką do sukcesu”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-32-016/11-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Szczecin Gmina: M. Szczecin Wartość…Continue readingPrzygotowanie do egzaminu maturalnego „Matura przepustką do sukcesu”