Kategoria: Powiat m. Wałbrzych

Powiat m. Wałbrzych

Fryzjer/wizażysta jako bardziej prestiżowy zawód kluczem do samorealizacji i zatrudnienia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.02.00-02-059/08-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.02.00 Poddziałanie <Kod>: Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat m. Wałbrzych Gmina: M. Wałbrzych Wartość ogółem:…Continue readingFryzjer/wizażysta jako bardziej prestiżowy zawód kluczem do samorealizacji i zatrudnienia

Powiat m. Wałbrzych

ZABŁYŚNIJ TALENTEM – wałbrzyski inkubator zdolnego gimnazjalisty

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-021/12-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat m. Wałbrzych Gmina: M. Wałbrzych Wartość…Continue readingZABŁYŚNIJ TALENTEM – wałbrzyski inkubator zdolnego gimnazjalisty

Powiat m. Wałbrzych

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-251/10-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat m. Wałbrzych Gmina: M. Wałbrzych Wartość…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha

Powiat m. Wałbrzych

Edukacja dla przyszłości – wpieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.02.00-02-011/08-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.02.00 Poddziałanie <Kod>: Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat m. Wałbrzych Gmina: M. Wałbrzych Wartość ogółem:…Continue readingEdukacja dla przyszłości – wpieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego

Powiat m. Wałbrzych

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-010/11-03 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat m. Wałbrzych Gmina: M. Wałbrzych Wartość…Continue readingWyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach