Kategoria: Powiat m. Wrocław

Powiat m. Wrocław

„Badacz i humanista-wrocławski gimnazjalista” – dostosowanie oferty edukacyjnej wrocławskich gimnazjów do potrzeb ich uczniów w kontekście przygotowania do wejścia na lokalny rynek pracy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-042/12-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat m. Wrocław Gmina: M. Wrocław Wartość…Continue reading„Badacz i humanista-wrocławski gimnazjalista” – dostosowanie oferty edukacyjnej wrocławskich gimnazjów do potrzeb ich uczniów w kontekście przygotowania do wejścia na lokalny rynek pracy

Powiat m. Wrocław

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-218/10-03 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat m. Wrocław Gmina: M. Wrocław Wartość…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych

Powiat m. Wrocław

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-105/10-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat m. Wrocław Gmina: M. Wrocław Wartość…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego

Powiat m. Wrocław

OGRÓD WYOBRAŹNI – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Leonardo da Vinci Niepublicznej Szkoły Podstawowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-183/10-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat m. Wrocław Gmina: M. Wrocław Wartość…Continue readingOGRÓD WYOBRAŹNI – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Leonardo da Vinci Niepublicznej Szkoły Podstawowej

Powiat m. Wrocław

Indywidualizacja nauczania w Polsko-Niemieckiej Szkole Podstawowej w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-158/11-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat m. Wrocław Gmina: M. Wrocław Wartość…Continue readingIndywidualizacja nauczania w Polsko-Niemieckiej Szkole Podstawowej w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra

Powiat m. Wrocław

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej we Wrocławiu w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-142/10-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat m. Wrocław Gmina: M. Wrocław Wartość…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej we Wrocławiu w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego

Powiat m. Wrocław

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej ATUT Fundacji Edukacji Międzynarodowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-227/10-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat m. Wrocław Gmina: M. Wrocław Wartość…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej ATUT Fundacji Edukacji Międzynarodowej

Powiat m. Wrocław

Klucz do przyszłości – Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży z grup szczególnego ryzyka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-331/08-06 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat m. Wrocław Gmina: M. Wrocław Wartość…Continue readingKlucz do przyszłości – Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży z grup szczególnego ryzyka