Kategoria: Powiat m. Zabrze

Powiat m. Zabrze

Sztuka nauki. Kompleksowe poszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej Gimnazjum nr 24 w Zabrzu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-013/10-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Zabrze Gmina: M. Zabrze Wartość…Continue readingSztuka nauki. Kompleksowe poszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej Gimnazjum nr 24 w Zabrzu