Kategoria: Powiat m. Zielona Góra

Powiat m. Zielona Góra

Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I – III z Miasta Zielona Góra

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-08-138/11-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat m. Zielona Góra Gmina: M. Zielona…Continue readingIndywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I – III z Miasta Zielona Góra

Powiat m. Zielona Góra

Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III w szkołach podstawowych Gminy Zielona Góra.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-08-102/13-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat m. Zielona Góra Gmina: M. Zielona…Continue readingWsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III w szkołach podstawowych Gminy Zielona Góra.

Powiat m. Zielona Góra

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-08-178/12-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat m. Zielona Góra Gmina: M. Zielona…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III

Powiat m. Zielona Góra

Nasza szkoła, nasi uczniowie – projekt rozwojowy Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-08-069/10-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat m. Zielona Góra Gmina: M. Zielona…Continue readingNasza szkoła, nasi uczniowie – projekt rozwojowy Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze

Powiat m. Zielona Góra

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Salomon” w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-08-140/11-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat m. Zielona Góra Gmina: M. Zielona…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Salomon” w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego.