Kategoria: Powiat makowski

Powiat makowski

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Szelków

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-166/13-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat makowski Gmina: Szelków Wartość ogółem: 441943,22…Continue readingWyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Szelków

Powiat makowski

„Indywidualizacja procesu naucznia i wychowania uczniów klas I-III”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-079/12-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat makowski Gmina: Różan Wartość ogółem: 67840…Continue reading„Indywidualizacja procesu naucznia i wychowania uczniów klas I-III”

Powiat makowski

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-324/11-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat makowski Gmina: Młynarze Wartość ogółem: 30000…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych