Kategoria: Powiat międzyrzecki

Powiat międzyrzecki

„Indywidualizaccja nauczania w Szkołach Podstawowych w gminie Przytoczna”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-08-140/12-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat międzyrzecki Gmina: Przytoczna Wartość ogółem: 89426,57…Continue reading„Indywidualizaccja nauczania w Szkołach Podstawowych w gminie Przytoczna”

Powiat międzyrzecki

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III SP w Gminie Pszczew

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-08-119/12-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat międzyrzecki Gmina: Pszczew Wartość ogółem: 54396…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III SP w Gminie Pszczew

Powiat międzyrzecki

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkołach Podstawowych Gminy Trzciel

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-08-155/11-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat międzyrzecki Gmina: Trzciel Wartość ogółem: 82446…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkołach Podstawowych Gminy Trzciel

Powiat międzyrzecki

AKADEMIA KUSEGO – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Przytocznej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-08-084/08-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat międzyrzecki Gmina: Przytoczna Wartość ogółem: 162447…Continue readingAKADEMIA KUSEGO – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Przytocznej

Powiat międzyrzecki

Dobry start w edukację – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-08-152/12-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat międzyrzecki Gmina: Międzyrzecz Wartość ogółem: 338861,59…Continue readingDobry start w edukację – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Międzyrzecz

Powiat międzyrzecki

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI – LEPIEJ SIĘ ZUŻYĆ NIŻ ZARDZEWIEĆ – program rozwojowy dla Szkoły Podstawowej w Pszczewie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-08-122/08-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat międzyrzecki Gmina: Pszczew Wartość ogółem: 285708…Continue readingAKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI – LEPIEJ SIĘ ZUŻYĆ NIŻ ZARDZEWIEĆ – program rozwojowy dla Szkoły Podstawowej w Pszczewie