Kategoria: Powiat myśliborski

Powiat myśliborski

Program wyrównywania szans edukacyjnych i poprawy wyników edukacyjnych w liceach ogólnokształcących powiatu myśliborskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-32-258/12-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat myśliborski Gmina: Myślibórz Wartość ogółem: 439504…Continue readingProgram wyrównywania szans edukacyjnych i poprawy wyników edukacyjnych w liceach ogólnokształcących powiatu myśliborskiego

Powiat myśliborski

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-32-134/11-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat myśliborski Gmina: Nowogródek Pomorski Wartość ogółem:…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Powiat myśliborski

Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-32-040/08-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat myśliborski Gmina: Barlinek Wartość ogółem: 903307,46…Continue readingProgram wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku