Kategoria: Powiat myszkowski

Powiat myszkowski

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-152/10-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Śląskie Powiat: Powiat myszkowski Gmina: Niegowa Wartość ogółem: 914785…Continue readingWyrównanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych.

Powiat myszkowski

Lepszy Start – Indywidualizacja procesu nauczania wczesnoszkolnego w gminie Poraj

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-118/11-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Śląskie Powiat: Powiat myszkowski Gmina: Poraj Wartość ogółem: 222794,54…Continue readingLepszy Start – Indywidualizacja procesu nauczania wczesnoszkolnego w gminie Poraj

Powiat myszkowski

Subregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego – SPROSS

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-251/10-03 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Śląskie Powiat: Powiat myszkowski Gmina: Wartość ogółem: 286450 Wydatki…Continue readingSubregionalny program rozwoju szkolnictwa specjalnego – SPROSS

Powiat myszkowski

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-115/11-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Śląskie Powiat: Powiat myszkowski Gmina: Koziegłowy Wartość ogółem: 224400…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Powiat myszkowski

Indywidualizacja nauczania formą wsparcia osobistego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Myszków.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-080/11-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Śląskie Powiat: Powiat myszkowski Gmina: Myszków Wartość ogółem: 432890,09…Continue readingIndywidualizacja nauczania formą wsparcia osobistego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Myszków.