Kategoria: Powiat ostrołęcki

Powiat ostrołęcki

„Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Myszyniec”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-206/13-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat ostrołęcki Gmina: Myszyniec Wartość ogółem: 254390…Continue reading„Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Myszyniec”

Powiat ostrołęcki

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-349/11-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat ostrołęcki Gmina: Goworowo Wartość ogółem: 154790…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Powiat ostrołęcki

Równamy szanse – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów w Gminie Czerwin

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-134/12-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat ostrołęcki Gmina: Czerwin Wartość ogółem: 358200…Continue readingRównamy szanse – program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów w Gminie Czerwin

Powiat ostrołęcki

Indywidualizacja uczniów szkół podstawowych z gminy Olszewo-Borki kluczem do sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-029/12-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat ostrołęcki Gmina: Olszewo-Borki Wartość ogółem: 324120…Continue readingIndywidualizacja uczniów szkół podstawowych z gminy Olszewo-Borki kluczem do sukcesu

Powiat ostrołęcki

Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu edukacyjnego i zawodowego uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-168/13-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat ostrołęcki Gmina: Kadzidło Wartość ogółem: 469253,52…Continue readingKompetencje kluczowe drogą do sukcesu edukacyjnego i zawodowego uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie

Powiat ostrołęcki

Innowacyjny program rozwojowy – szansą na wyrównanie umiejętności matematycznych uczniów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-171/10-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat ostrołęcki Gmina: Myszyniec Wartość ogółem: 905280…Continue readingInnowacyjny program rozwojowy – szansą na wyrównanie umiejętności matematycznych uczniów