Kategoria: Powiat pińczowski

Powiat pińczowski

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Działoszyce

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-003/14-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01 Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat pińczowski Gmina: Działoszyce Wartość ogółem: 174540…Continue readingModernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Działoszyce

Powiat pińczowski

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP w Gminie Złota

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-26-004/13-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat pińczowski Gmina: Złota Wartość ogółem: 90000…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP w Gminie Złota

Powiat pińczowski

Jutro należy do nas – wykorzystajmy możliwości dnia dzisiejszego: uczmy się, rozwijajmy zainteresowania, planujmy swoją przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-26-096/08-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat pińczowski Gmina: Kije Wartość ogółem: 92413…Continue readingJutro należy do nas – wykorzystajmy możliwości dnia dzisiejszego: uczmy się, rozwijajmy zainteresowania, planujmy swoją przyszłość

Powiat pińczowski

Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Michałów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-26-006/13-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat pińczowski Gmina: Michałów Wartość ogółem: 92184,3…Continue readingIndywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Michałów

Powiat pińczowski

Uniwersytet Umiejętności Matematyczno – Przyrodniczych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-26-077/08-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat pińczowski Gmina: Złota Wartość ogółem: 344040…Continue readingUniwersytet Umiejętności Matematyczno – Przyrodniczych