Kategoria: Powiat piotrkowski

Powiat piotrkowski

Specjalnie dla Nas! Wdrożenie programu rozwojowego wspierającego specjalne potrzeby edukacyjne i preorientację zawodową uczniów w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Aleksandrowie w woj. łódzkim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-10-043/13-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat piotrkowski Gmina: Aleksandrów Wartość ogółem: 336000…Continue readingSpecjalnie dla Nas! Wdrożenie programu rozwojowego wspierającego specjalne potrzeby edukacyjne i preorientację zawodową uczniów w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Aleksandrowie w woj. łódzkim

Powiat piotrkowski

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Aleksandrów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-10-041/11-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat piotrkowski Gmina: Aleksandrów Wartość ogółem: 90000…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Aleksandrów.

Powiat piotrkowski

Stawiamy na kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Rozprza

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-10-131/13-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat piotrkowski Gmina: Rozprza Wartość ogółem: 280673,16…Continue readingStawiamy na kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Rozprza

Powiat piotrkowski

Program zindywidualizowanych zajęć wyrównawczych, specjalistycznych i pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół w Srocku „Pracuję na sukces”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-10-033/09-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat piotrkowski Gmina: Moszczenica Wartość ogółem: 891137,6…Continue readingProgram zindywidualizowanych zajęć wyrównawczych, specjalistycznych i pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół w Srocku „Pracuję na sukces”

Powiat piotrkowski

„Szkoła XXI wieku – gdy niemożliwe staje się możliwym.”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-10-488/09-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat piotrkowski Gmina: Wartość ogółem: 969069,1 Wydatki…Continue reading„Szkoła XXI wieku – gdy niemożliwe staje się możliwym.”

Powiat piotrkowski

Równy start w przyszłość dzieci z Gminy Aleksandrów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-10-062/12-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat piotrkowski Gmina: Aleksandrów Wartość ogółem: 117176,47…Continue readingRówny start w przyszłość dzieci z Gminy Aleksandrów