Kategoria: Powiat płocki

Powiat płocki

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-008/12-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat płocki Gmina: Radzanowo Wartość ogółem: 110739,6…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III

Powiat płocki

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół z terenu Miasta i Gminy Gąbin

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-228/11-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat płocki Gmina: Gąbin Wartość ogółem: 221712…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół z terenu Miasta i Gminy Gąbin