Kategoria: Powiat pułtuski

Powiat pułtuski

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-077/08-03 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat pułtuski Gmina: Wartość ogółem: 628915 Wydatki…Continue readingZajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pułtuskiego

Powiat pułtuski

Pomóżmy im osiągnąć więcej – kompleksowy program wspierania uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej i Publicznego Gimnazjum Specjalnego w SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-215/13-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat pułtuski Gmina: Wartość ogółem: 316861 Wydatki…Continue readingPomóżmy im osiągnąć więcej – kompleksowy program wspierania uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej i Publicznego Gimnazjum Specjalnego w SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku

Powiat pułtuski

Pod wiatr – indywidualizacja nauczania w Gminie Pułtusk

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-343/11-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat pułtuski Gmina: Pułtusk Wartość ogółem: 404352…Continue readingPod wiatr – indywidualizacja nauczania w Gminie Pułtusk