Kategoria: Powiat radomszczański

Powiat radomszczański

Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Dobryszyce

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-10-006/11-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat radomszczański Gmina: Dobryszyce Wartość ogółem: 67623,9…Continue readingIndywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Dobryszyce

Powiat radomszczański

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miasto Radomsko

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-10-059/11-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat radomszczański Gmina: Radomsko – miasto Wartość…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miasto Radomsko

Powiat radomszczański

Nowoczesna szkoła w Gminie Żytno – lepszy start w przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-10-159/13-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat radomszczański Gmina: Żytno Wartość ogółem: 163921,4…Continue readingNowoczesna szkoła w Gminie Żytno – lepszy start w przyszłość

Powiat radomszczański

Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie gminy Wielgomłyny.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-10-049/11-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat radomszczański Gmina: Wielgomłyny Wartość ogółem: 90000…Continue readingWyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie gminy Wielgomłyny.

Powiat radomszczański

Dłużej, więcej, lepiej – programy rozwojowe dla szkół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-10-122/13-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat radomszczański Gmina: Wartość ogółem: 370561,85 Wydatki…Continue readingDłużej, więcej, lepiej – programy rozwojowe dla szkół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku

Powiat radomszczański

Nowa jakość nauczania w szkołach w Gminie Przedbórz

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-10-125/13-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat radomszczański Gmina: Przedbórz Wartość ogółem: 602611,2…Continue readingNowa jakość nauczania w szkołach w Gminie Przedbórz

Powiat radomszczański

EU-geniusz: Większe szanse dla gimnazjalistów obszarów wiejskich powiatów piotrkowskiego i radomszczańskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-10-286/09-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat radomszczański Gmina: Przedbórz Wartość ogółem: 200302,3…Continue readingEU-geniusz: Większe szanse dla gimnazjalistów obszarów wiejskich powiatów piotrkowskiego i radomszczańskiego

Powiat radomszczański

Lepiej widzę, słyszę i mówię – program zajęć specjalistycznych pozalekcyjnych, indywidualnych i grupowych dla uczniów szkół wiejskich

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-10-494/09-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat radomszczański Gmina: Gidle Wartość ogółem: 674944,51…Continue readingLepiej widzę, słyszę i mówię – program zajęć specjalistycznych pozalekcyjnych, indywidualnych i grupowych dla uczniów szkół wiejskich

Powiat radomszczański

Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie gminy Kobiele Wielkie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-10-031/12-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat radomszczański Gmina: Kobiele Wielkie Wartość ogółem:…Continue readingWyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie gminy Kobiele Wielkie