Kategoria: Powiat rawski

Powiat rawski

Program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 2 „Moja szkoła – moje miasto – mój wybór”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-10-347/09-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat rawski Gmina: Rawa Mazowiecka – miasto…Continue readingProgram rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 2 „Moja szkoła – moje miasto – mój wybór”

Powiat rawski

Program Rozwojowy Szkół Gimnazjalnych z terenu miasta Rawa Mazowiecka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-10-072/08-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat rawski Gmina: Rawa Mazowiecka – miasto…Continue readingProgram Rozwojowy Szkół Gimnazjalnych z terenu miasta Rawa Mazowiecka

Powiat rawski

Klucz do matury – Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-10-257/09-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat rawski Gmina: Rawa Mazowiecka – miasto…Continue readingKlucz do matury – Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej

Powiat rawski

Indywidualizacja procesu nauczania i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkoły podstawowej w Gminie Regnów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-10-096/11-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat rawski Gmina: Regnów Wartość ogółem: 41239…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkoły podstawowej w Gminie Regnów

Powiat rawski

Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Sadkowice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-10-101/11-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat rawski Gmina: Sadkowice Wartość ogółem: 131250,3…Continue readingIndywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Sadkowice

Powiat rawski

MOJA SZKOŁA JEST DLA MNIE- Program rozwojowy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Rawie Mazowieckiej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-10-021/09-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat rawski Gmina: Rawa Mazowiecka – miasto…Continue readingMOJA SZKOŁA JEST DLA MNIE- Program rozwojowy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Rawie Mazowieckiej