Kategoria: Powiat rypiński

Powiat rypiński

Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj swój region

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-067/13-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat rypiński Gmina: Wartość ogółem: 382568,2 Wydatki…Continue readingPogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj swój region

Powiat rypiński

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Nr 5 w Rypinie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-020/13-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat rypiński Gmina: Wartość ogółem: 29699 Wydatki…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Nr 5 w Rypinie

Powiat rypiński

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Wąpielsk

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-034/13-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat rypiński Gmina: Wąpielsk Wartość ogółem: 120000…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Wąpielsk