Kategoria: Powiat sieradzki

Powiat sieradzki

Indywidualizacja nauczania i wychowania w szkołach podstawowych w klasach I-III Gminy i Miasta Warta

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-10-100/11-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat sieradzki Gmina: Warta Wartość ogółem: 255783…Continue readingIndywidualizacja nauczania i wychowania w szkołach podstawowych w klasach I-III Gminy i Miasta Warta

Powiat sieradzki

„Inwestujemy w naszą przyszłość” rozwój kompetencji kluczowych oraz kreatywności młodzieży gimnazjalnej z terenu wiejskiego.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-10-198/09-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat sieradzki Gmina: Burzenin Wartość ogółem: 320905…Continue reading„Inwestujemy w naszą przyszłość” rozwój kompetencji kluczowych oraz kreatywności młodzieży gimnazjalnej z terenu wiejskiego.