Kategoria: Powiat skarżyski

Powiat skarżyski

Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Bliżyn

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-079/13-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01 Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat skarżyski Gmina: Bliżyn Wartość ogółem: 86906,32…Continue readingModernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Bliżyn

Powiat skarżyski

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS II wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum w Zaleziance

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-26-211/09-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Świętokrzyskie Powiat: Powiat skarżyski Gmina: Łączna Wartość ogółem: 848070…Continue readingSZKOŁA RÓWNYCH SZANS II wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum w Zaleziance