Kategoria: Powiat słupski

Powiat słupski

Twój rozwój, Twoja przyszłość- wyrównywanie szans edukacyjnych w SP2 w Ustce

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-144/10-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat słupski Gmina: Ustka – miasto Wartość…Continue readingTwój rozwój, Twoja przyszłość- wyrównywanie szans edukacyjnych w SP2 w Ustce

Powiat słupski

Jak Teliga płyniemy po sukcesy – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów SP1 w Ustce

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-221/08-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat słupski Gmina: Ustka – miasto Wartość…Continue readingJak Teliga płyniemy po sukcesy – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów SP1 w Ustce

Powiat słupski

Modernizacja oddziału przedszkolnego w SP w Gąbinie w gminie Ustka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-011/13-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01 Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat słupski Gmina: Ustka Wartość ogółem: 54204,4…Continue readingModernizacja oddziału przedszkolnego w SP w Gąbinie w gminie Ustka

Powiat słupski

„Maluchy na start” – zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Ustka oraz wyrównanie szans edukacyjnych przedszkolaków z MP3 w Ustce

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-042/09-03 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01 Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat słupski Gmina: Ustka – miasto Wartość…Continue reading„Maluchy na start” – zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Ustka oraz wyrównanie szans edukacyjnych przedszkolaków z MP3 w Ustce