Kategoria: Powiat średzki

Powiat średzki

Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci klas I-III i doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Udaninie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-252/10-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat średzki Gmina: Udanin Wartość ogółem: 69658,3…Continue readingWyrównanie szans edukacyjnych dzieci klas I-III i doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Udaninie

Powiat średzki

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Środa Śląska

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-168/10-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat średzki Gmina: Środa Śląska Wartość ogółem:…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Środa Śląska

Powiat średzki

Szkoła przyjazna uczniom – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Miękinia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-071/09-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat średzki Gmina: Miękinia Wartość ogółem: 205200…Continue readingSzkoła przyjazna uczniom – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Miękinia

Powiat średzki

Indywidualizacja nauczania szansą dla uczniów z gminy Krzykosy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-30-344/10-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat średzki Gmina: Krzykosy Wartość ogółem: 150000…Continue readingIndywidualizacja nauczania szansą dla uczniów z gminy Krzykosy