Kategoria: Powiat strzelecko-drezdenecki

Powiat strzelecko-drezdenecki

„Dobry start szansą na lepszą przyszłość”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-08-175/12-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Lubuskie Powiat: Powiat strzelecko-drezdenecki Gmina: Strzelce Krajeńskie Wartość ogółem:…Continue reading„Dobry start szansą na lepszą przyszłość”