Kategoria: Powiat strzeliński

Powiat strzeliński

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w Gminie Borów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-193/10-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat strzeliński Gmina: Borów Wartość ogółem: 108000…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w Gminie Borów

Powiat strzeliński

Pomoc uczniom i uczennicom w wyrównywaniu szans edukacyjnych niezależnie od płci

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-198/10-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat strzeliński Gmina: Wiązów Wartość ogółem: 141130…Continue readingPomoc uczniom i uczennicom w wyrównywaniu szans edukacyjnych niezależnie od płci

Powiat strzeliński

Uczeń na piątkę w Publicznym Gimnazjum w Przewornie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-145/12-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat strzeliński Gmina: Przeworno Wartość ogółem: 61807,54…Continue readingUczeń na piątkę w Publicznym Gimnazjum w Przewornie