Kategoria: Powiat szydłowiecki

Powiat szydłowiecki

Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w Gminie Szydłowiec

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-082/12-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat szydłowiecki Gmina: Szydłowiec Wartość ogółem: 312970…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w Gminie Szydłowiec

Powiat szydłowiecki

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych w Gminie Orońsko

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-270/11-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat szydłowiecki Gmina: Orońsko Wartość ogółem: 120000…Continue readingWyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych w Gminie Orońsko

Powiat szydłowiecki

SZKOŁA DAJĄCA SZANSĘ – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez kompleksowy program rozwoju Publicznego Gimnazjum w Orońsku

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-016/09-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat szydłowiecki Gmina: Orońsko Wartość ogółem: 865900…Continue readingSZKOŁA DAJĄCA SZANSĘ – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez kompleksowy program rozwoju Publicznego Gimnazjum w Orońsku

Powiat szydłowiecki

Lepsze perspektywy – program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrząb

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-108/12-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat szydłowiecki Gmina: Jastrząb Wartość ogółem: 329839…Continue readingLepsze perspektywy – program wzrostu szans edukacyjnych uczniów z 5 szkół gminy Jastrząb

Powiat szydłowiecki

SZKOŁA PIERWSZA KLASA – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez kompleksowy program rozwoju Publicznego Gimnazjum w Chlewiskach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-017/09-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat szydłowiecki Gmina: Chlewiska Wartość ogółem: 864100…Continue readingSZKOŁA PIERWSZA KLASA – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez kompleksowy program rozwoju Publicznego Gimnazjum w Chlewiskach

Powiat szydłowiecki

Należę do świata – zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół gminy Mirów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-218/08-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat szydłowiecki Gmina: Mirów Wartość ogółem: 273448…Continue readingNależę do świata – zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół gminy Mirów