Kategoria: Powiat trzebnicki

Powiat trzebnicki

Wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych 4 szkół w gminie Oborniki Śląskie obejmujących zajęcia dodatkowe, dydaktyczno-wyrównawcze oraz opiekę pedagogiczno-psychologiczną uczniów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-035/10-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat trzebnicki Gmina: Oborniki Śląskie Wartość ogółem:…Continue readingWdrożenie kompleksowych programów rozwojowych 4 szkół w gminie Oborniki Śląskie obejmujących zajęcia dodatkowe, dydaktyczno-wyrównawcze oraz opiekę pedagogiczno-psychologiczną uczniów

Powiat trzebnicki

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-226/10-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat trzebnicki Gmina: Trzebnica Wartość ogółem: 35916…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III

Powiat trzebnicki

Świat wokół nas – dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-200/08-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat trzebnicki Gmina: Trzebnica Wartość ogółem: 613966,4…Continue readingŚwiat wokół nas – dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia

Powiat trzebnicki

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-257/10-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat trzebnicki Gmina: Prusice Wartość ogółem: 154620,04…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej