Kategoria: Powiat węgrowski

Powiat węgrowski

Dziecko Działa Aktywnie –Kluby Aktywności Twórczej-cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu gminy Liw

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-217/08-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat węgrowski Gmina: Liw Wartość ogółem: 591255…Continue readingDziecko Działa Aktywnie –Kluby Aktywności Twórczej-cykl dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z terenu gminy Liw

Powiat węgrowski

Szkoła uczy, wychowuje, pomaga – cykl zajęć dodatkowych dla dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej w Węgrowie-etap II

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-125/13-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat węgrowski Gmina: Węgrów Wartość ogółem: 135603…Continue readingSzkoła uczy, wychowuje, pomaga – cykl zajęć dodatkowych dla dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej w Węgrowie-etap II

Powiat węgrowski

Indywidualizacja procesu nauczania w klasacha I-III szkół podstawowych Gminy Sadowne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-318/11-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat węgrowski Gmina: Sadowne Wartość ogółem: 134577,32…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania w klasacha I-III szkół podstawowych Gminy Sadowne