Kategoria: Powiat włocławski

Powiat włocławski

Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w Gminie Lubraniec

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-122/13-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat włocławski Gmina: Lubraniec Wartość ogółem: 238021…Continue readingWyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w Gminie Lubraniec

Powiat włocławski

Równe szanse dla młodych mieszkańców Powiatu Włocławskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-019/09-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat włocławski Gmina: Wartość ogółem: 1521287 Wydatki…Continue readingRówne szanse dla młodych mieszkańców Powiatu Włocławskiego

Powiat włocławski

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Społecznej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Choceniu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.02.00-04-004/08-03 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.02.00 Poddziałanie <Kod>: Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat włocławski Gmina: Wartość ogółem: 166540 Wydatki kwalifikowalne:…Continue readingPodniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Społecznej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Choceniu

Powiat włocławski

Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Fabianki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-014/13-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat włocławski Gmina: Fabianki Wartość ogółem: 150000…Continue readingIndywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Fabianki

Powiat włocławski

Wysoka jakość edukacji w Gminie Włocławek

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-129/13-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat włocławski Gmina: Włocławek Wartość ogółem: 216728,29…Continue readingWysoka jakość edukacji w Gminie Włocławek

Powiat włocławski

Indywidualizacja procesu kształcenia klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Lubraniec

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-021/13-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat włocławski Gmina: Lubraniec Wartość ogółem: 174767,1…Continue readingIndywidualizacja procesu kształcenia klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Lubraniec

Powiat włocławski

Lepsza przyszłość – wyrównywanie szans w edukacji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-026/09-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat włocławski Gmina: Włocławek Wartość ogółem: 63037…Continue readingLepsza przyszłość – wyrównywanie szans w edukacji