Kategoria: Powiat wołowski

Powiat wołowski

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Wińsko

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-133/10-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat wołowski Gmina: Wińsko Wartość ogółem: 168049,8…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Wińsko