Kategoria: Powiat wrocławski

Powiat wrocławski

Burza mózgów – kompleksowy projekt wsparcia uczniów Gimnazjum w Kamieńcu Wrocławskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-555/08-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat wrocławski Gmina: Czernica Wartość ogółem: 204220…Continue readingBurza mózgów – kompleksowy projekt wsparcia uczniów Gimnazjum w Kamieńcu Wrocławskim

Powiat wrocławski

Program Rozwojowy Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach – Wsparcie uczniów w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i opieki pedagogiczno-psychologicznej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-150/09-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat wrocławski Gmina: Czernica Wartość ogółem: 604878,24…Continue readingProgram Rozwojowy Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach – Wsparcie uczniów w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i opieki pedagogiczno-psychologicznej

Powiat wrocławski

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Siechnice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-144/10-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat wrocławski Gmina: Siechnice Wartość ogółem: 202171,8…Continue readingWyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Siechnice

Powiat wrocławski

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Czernica

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-265/10-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat wrocławski Gmina: Czernica Wartość ogółem: 193434,6…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Czernica

Powiat wrocławski

Równi w przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum im. Księżnej Anny z Przemyślidów w Siechnicach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-230/08-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat wrocławski Gmina: Święta Katarzyna Wartość ogółem:…Continue readingRówni w przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum im. Księżnej Anny z Przemyślidów w Siechnicach

Powiat wrocławski

Uczyć się, aby być, wiedzieć, działać i żyć wspólnie w społeczeństwie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-016/11-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat wrocławski Gmina: Kobierzyce Wartość ogółem: 379042,1…Continue readingUczyć się, aby być, wiedzieć, działać i żyć wspólnie w społeczeństwie