Kategoria: Powiat wrzesiński

Powiat wrzesiński

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-30-325/10-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat wrzesiński Gmina: Nekla Wartość ogółem: 134317,7…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Powiat wrzesiński

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-30-267/10-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat wrzesiński Gmina: Kołaczkowo Wartość ogółem: 180000…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III

Powiat wrzesiński

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-30-326/10-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat wrzesiński Gmina: Września Wartość ogółem: 444987,2…Continue readingWyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Września