Kategoria: Powiat wyszkowski

Powiat wyszkowski

Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe szkół. III edycja

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-146/10-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat wyszkowski Gmina: Zabrodzie Wartość ogółem: 286595,57…Continue readingSzkoła Równych Szans – programy rozwojowe szkół. III edycja

Powiat wyszkowski

Dobry start – lepsza przyszłość. Programy rozwojowe szkół w Gminie Rząśnik.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-126/10-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat wyszkowski Gmina: Rząśnik Wartość ogółem: 939848,6…Continue readingDobry start – lepsza przyszłość. Programy rozwojowe szkół w Gminie Rząśnik.

Powiat wyszkowski

Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Somianka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-14-208/13-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat wyszkowski Gmina: Somianka Wartość ogółem: 214408,32…Continue readingModernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Somianka