Kategoria: Powiat ząbkowicki

Powiat ząbkowicki

Uczeń z klasą – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z SP nr 2 w Ziębicach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-081/12-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat ząbkowicki Gmina: Ziębice Wartość ogółem: 89554,8…Continue readingUczeń z klasą – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z SP nr 2 w Ziębicach

Powiat ząbkowicki

Spotkania z Mądrą Sową – indywidualizacja procesu nauczania klas I-III Gminy Bardo

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-137/10-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat ząbkowicki Gmina: Bardo Wartość ogółem: 64692,7…Continue readingSpotkania z Mądrą Sową – indywidualizacja procesu nauczania klas I-III Gminy Bardo

Powiat ząbkowicki

Indywidualne programy nauczania wsparciem dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-268/10-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat ząbkowicki Gmina: Wartość ogółem: 30000 Wydatki…Continue readingIndywidualne programy nauczania wsparciem dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich

Powiat ząbkowicki

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-155/10-02 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat ząbkowicki Gmina: Ciepłowody Wartość ogółem: 41884,4…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej