Kategoria: Powiat żniński

Powiat żniński

Przyszłość wytyczana pozalekcyjnymi ścieżkami wiedzy i kompetencji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-013/09-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat żniński Gmina: Żnin Wartość ogółem: 197371,33…Continue readingPrzyszłość wytyczana pozalekcyjnymi ścieżkami wiedzy i kompetencji