Kategoria: Powiat zwoleński

Powiat zwoleński

NASZA kolej na sukces – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zwoleniu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-003/09-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat zwoleński Gmina: Wartość ogółem: 329670 Wydatki…Continue readingNASZA kolej na sukces – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zwoleniu

Powiat zwoleński

Szkoła Nowych Szans – projekt wspomagający szkoły Gminy Tczów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-273/11-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat zwoleński Gmina: Tczów Wartość ogółem: 114849…Continue readingSzkoła Nowych Szans – projekt wspomagający szkoły Gminy Tczów

Powiat zwoleński

„Indywidualizacja nauczania -kluczem do wyrównywania szans edukacyjnych ucznia”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-268/11-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat zwoleński Gmina: Policzna Wartość ogółem: 95810…Continue reading„Indywidualizacja nauczania -kluczem do wyrównywania szans edukacyjnych ucznia”

Powiat zwoleński

Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-117/12-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat zwoleński Gmina: Przyłęk Wartość ogółem: 166647,5…Continue readingRówny start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego

Powiat zwoleński

NOWOCZESNA I PRZYJAZNA SZKOŁA – wdrożenie programów rozwojowych w szkołach Gminy Policzna

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-118/11-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat zwoleński Gmina: Policzna Wartość ogółem: 604827,86…Continue readingNOWOCZESNA I PRZYJAZNA SZKOŁA – wdrożenie programów rozwojowych w szkołach Gminy Policzna