Kategoria: Powiat żyrardowski

Powiat żyrardowski

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-321/13-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat żyrardowski Gmina: Mszczonów Wartość ogółem: 201964,05…Continue readingIndywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych.

Powiat żyrardowski

Zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla dzieci w klasach I-III w Gminie Wiskitki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-103/12-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat żyrardowski Gmina: Wiskitki Wartość ogółem: 70064…Continue readingZajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla dzieci w klasach I-III w Gminie Wiskitki

Powiat żyrardowski

Bliżej środowiska,bliżej szkoły i dziecka.Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej SOSW w Żyrardowie.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-332/11-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat żyrardowski Gmina: Żyrardów Wartość ogółem: 29998…Continue readingBliżej środowiska,bliżej szkoły i dziecka.Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej SOSW w Żyrardowie.

Powiat żyrardowski

Równe szanse edukacyjne uczniów żyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-108/09-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat żyrardowski Gmina: Żyrardów Wartość ogółem: 3953400…Continue readingRówne szanse edukacyjne uczniów żyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych

Powiat żyrardowski

„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III szkoł podstawowych na terenie Gminy Mszczonów”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-255/11-01 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat żyrardowski Gmina: Mszczonów Wartość ogółem: 270000…Continue reading„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III szkoł podstawowych na terenie Gminy Mszczonów”

Powiat żyrardowski

Język angielski bez barier. Podniesienie kompetencji językowych młodzieży niepełnosprawnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-005/10-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat żyrardowski Gmina: Żyrardów Wartość ogółem: 164528…Continue readingJęzyk angielski bez barier. Podniesienie kompetencji językowych młodzieży niepełnosprawnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie.

Powiat żyrardowski

Przyszłość jest w liczbach.Realizacja programów rozwijających kompetencje matematyczne i informatyczne w liceach powiatu żyrardowskiego.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-163/12-00 Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00 Działanie <Kod>: POKL.09.01.00 Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02 Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat żyrardowski Gmina: Wiskitki Wartość ogółem: 201644…Continue readingPrzyszłość jest w liczbach.Realizacja programów rozwijających kompetencje matematyczne i informatyczne w liceach powiatu żyrardowskiego.